• โครงการ Up Skill for Member – การทำทาร์ตสับปะรดไต้หวัน

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เข้าร่วมอบรมโครงการ Up Skill for Member – การทำทาร์ตสับปะรดไต้หวัน เพื่อเพิ่มทักษะการสร้างอาชีพให้กับสมาชิก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง จาก Le Cordon Bleu รายละเอียดโครงการ Up Skill for Member of DPU ...
 • ประกาศ โครงการให้กู้ฉุกเฉิน “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน”

  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 มีมติให้ช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ภัยไปด้วยกัน” โดยมีรายละเอียดดังประกาศ คลิกเพื่อ -> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉิน โครงการ “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน” (ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 ...
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ให้การต้อนรับประธานและคณะกรรมการจากสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

  นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมด้วย ที่ปรึกษาและคณะกรรมการให้การต้อนรับ ประธานและคณะกรรมการจากสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564
 • ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส ประจำปี 2564

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส ประจำปี 2564 สามารถยื่นแบบคำขอกู้พร้อมแนบเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564
 • มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19

   เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19  สหกรณ์ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก โดยการพักชำระหนี้ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้ สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  สามารถยื่นคำขอพักชำระหนี้ได้  ภายในวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบคำขอพักชำระหนี้  

ข่าว

Load More