สิทธิการกู้ สมาชิกสามารถกู้ได้สูงสุด 48 เท่าของเงินเดือน แต่ต้องไม่เกิน วงเงิน 600,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนดไว้

คุณสมบัติของผู้กู้

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. ผู้กู้รายเก่าจะต้องชำระหนี้เก่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จึงจะกู้ใหม่ได้
3. หลังจากหักค่าใช้จ่ายของสหกรณ์และของมหาวิทยาลัยแล้วต้องมีเงินเดือนเหลือไม่ต่ำกว่า 30 %

4. ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน

ขั้นตอนในการกู้ และรับเงิน

1.  ยื่นแบบขอกู้พร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 15 ของเดือน 
2. ทำหนังสือสัญญาเงินกู้ ตามวันเวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย พร้อมรับเงินสิ้นเดือน

ตารางเงินกู้สามัญ   ตั้งแต่ 1 มิถุนายน  2562 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

อายุสมาชิก
(เดือน)
กู้ได้ไม่เกิน
เท่าของเงินเดือน
จำกัดวงเงินกู้
(บาท)
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
(เดือน)
ผ่อนชำระเงินต้น
ขั้นต่ำงวดละ (บาท)
 มีหุ้นไม่ต่ำกว่า 35 % ของวงเงินกู้
6 – 121450,000601,00017,500
13 – 241680,000601,50028,000
25 – 3618100,000601,70035,000
37 – 4820140,000722,00049,000
49 – 6022180,000722,50063,000
61 – 72 24240,000723,40084,000
73 – 8426320,000963,400112,000
85 – 9628360,000963,800126,000
97 – 10830380,000964,000133,000
109 – 12032400,000964,200140,000
121 – 132 34420,0001083,900147,000
133 – 14436440,0001084,100154,000
145 – 156 38460,0001084,300161,000
157 – 168 40500,0001204,200175,000
169 – 18042520,0001204,400182,000
181 – 192 44560,0001204,700196,000
193 –  20446580,0001204,900203,000
205  ขึ้นไป48600,0001205,000210,000