ประกาศเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566

64
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอแจ้งประกาศเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลอัตรา 4.5 % และเงินเฉลี่ยคืนอัตรา 12 % รวมถึงข้อมูลงบการเงิน ,สมาชิกผู้ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตร, สมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการโสด

สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน และทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกให้ไว้กับทางสหกรณ์ฯ

เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สมาชิกผู้ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตร ประจำปี 2566 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการโสด ประจำปี 2566 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2566 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Share: