• ประกาศการให้กู้เพื่อการศึกษา

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ประกาศการให้กู้เงิน เพื่อการศึกษาของบุตร / ตนเอง / คู่สมรส ดังประกาศ หมายเหตุ สมาชิกผู้กู้สามารถยื่นแบบขอกู้ พร้อมหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก้นยายน – 30 ...
 • สหกรณ์ฯจัดงาน “เกษียณอย่างเกษม” สำหรับผู้เกษียณการทำงาน

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จัดงานมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุการทำงาน ในปีการศึกษา 2562 ภายใต้ธีม “เกษียณอย่างเกษม” วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สัจจา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้

  ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
 • สมัครสมาชิก

  การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มหาชน)สมัครเป็นสมาชิกง่ายนิดเดียว หากท่านเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และ ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน ท่านก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้ทันทีโดยติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หน้าแรก ค่าหุ้นขั้นต่ำ สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นอย่างต่ำ 50 หุ้น ต่อเดือน ราคาหุ้นละ 10 บาท หรือเป็นเงิน 500 บาทต่อเดือน ค่าธรรมเนียมแรกเข้า :สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 ...
 • โครงการกู้ปันผลฉุกเฉิน (ไวรัสโคโรน่า)

  ประกาศให้กู้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย   เพื่อเป็นการบรรเทาควมเดือดร้อนให้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด  เปิดให้สมาชิกที่มีความจำเป็นกู้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2563 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อเเสริมสภาพคล่องแก่สมาชิกอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ กู้ฉุกเฉินเงินปันผลล่วงหน้า ปี 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย  วงเงินที่สมาชิกสามารถกูได้ คือไม่เกิน 60 % ของเงินปันผลปี 2562 (ดูยอดจากเอกสารที่แนบมา)   สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารการขอกู้ได้ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้

ข่าว

 • 22
  Sep

  ประกาศการให้กู้เพื่อการศึกษา

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ประกาศการให้กู้เงิน เพื่อการศึกษาของบุตร / ตนเอง / คู่สมรส ดังประกาศ หมายเหตุ สมาชิกผู้กู้สามารถยื่นแบบขอกู้ พร้อมหลักฐาน ...
 • 22
  Jul

  สหกรณ์ฯจัดงาน “เกษียณอย่างเกษม” สำหรับผู้เกษียณการทำงาน

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จัดงานมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุการทำงาน ในปีการศึกษา 2562 ภายใต้ธีม “เกษียณอย่างเกษม” วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สัจจา 1 ...
Load More