• ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับปี 2566

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2566 ขอเรียนสมาชิก โปรดนำเงินสงเคราะห่วงหน้ามาชำระยังศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ภายในวันที่ 27 มกราคม  2566  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  คุณญา/คุณแดง โทรภายใน 545 – ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด– ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด สามารถชำระเงินผ่านการโอนเข้า ☑️ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ☑️ เลขที่บัญชี 152-201045-6 ☑️ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด** หลังจากโอนเงินเรียบร้อยสามารถแจ้งสลิปการโอนผ่าน LINE ID : dpucoop, LINE OA : @dpucoop, email address : dpu.coop@dpu.ac.th **
 • ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด  ชุดที่ 38  ,ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา,คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้– คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด  ชุดที่ 38 คลิกเพื่อดาวน์โหลด– ผู้ตรวจสอบกิจการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด– ที่ปรึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด– คณะกรรมการอำนวยการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด– คณะกรรมการฝ่าย คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • รายการกิจการ ประจำปี 2565 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2565

  รายงานกิจการประจำปี 2565 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2565 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 => คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • ประกาศเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอแจ้งประกาศเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลอัตรา 4.5 % และเงินเฉลี่ยคืนอัตรา 12 % รวมถึงข้อมูลงบการเงิน ,สมาชิกผู้ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตร, สมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการโสด สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน และทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกให้ไว้กับทางสหกรณ์ฯ ***สมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี หรือชื่อ-นามสกุล สามารถแจ้งแก้ไขกับสหกรณ์ฯ ได้ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น – เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 คลิกเพื่อดาวน์โหลด– สมาชิกผู้ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตร คลิกเพื่อดาวน์โหลด– สมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการโสด คลิกเพื่อดาวน์โหลด– งบการเงิน ประจำปี 2565 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมเลือกตั้งประธาน, กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมเลือกตั้งประธาน, กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ใน วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 – 1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยสหกรณ์จะเปิดลงทะเบียนและเลือกตั้งระหว่างเวลา 08.30 – 10.30 น. เท่านั้น “ขอความร่วมมือสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย ตลอดการประชุม”

ข่าว

 • 13
  Jan

  ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับปี 2566

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2566 ขอเรียนสมาชิก โปรดนำเงินสงเคราะห่วงหน้ามาชำระยังศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ภายในวันที่ 27 มกราคม  2566  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  คุณญา/คุณแดง โทรภายใน 545 – ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ...
 • 13
  Jan

  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด  ชุดที่ 38  ,ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา,คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้– คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด  ชุดที่ 38 คลิกเพื่อดาวน์โหลด– ผู้ตรวจสอบกิจการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด– ที่ปรึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด– คณะกรรมการอำนวยการ ...
 • 16
  Dec

  รายการกิจการ ประจำปี 2565 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2565

  รายงานกิจการประจำปี 2565 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2565 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 => คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • 3
  Dec

  ประกาศเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอแจ้งประกาศเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลอัตรา 4.5 % และเงินเฉลี่ยคืนอัตรา 12 % รวมถึงข้อมูลงบการเงิน ,สมาชิกผู้ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตร, สมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการโสด สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน และทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกให้ไว้กับทางสหกรณ์ฯ ***สมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี หรือชื่อ-นามสกุล สามารถแจ้งแก้ไขกับสหกรณ์ฯ ...