• ประกาศเปิดให้บริการตามปกติ

  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดทำการของมหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด กำหนดเวลาให้บริการ ดังนี้ เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เปิดให้บริการตามปกติ) เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น. ***** ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป *****

ข่าว (News)

 • 14
  Jun

  ประกาศเปิดให้บริการตามปกติ

  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดทำการของมหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด กำหนดเวลาให้บริการ ดังนี้ เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เปิดให้บริการตามปกติ) เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น. ***** ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ...
 • 1
  Jun

  ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนมิถุนายน 2564

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ วันที่ 1 – 13 มิถุนายน 2564 เปิดทำการ : วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลาทำการ ...
 • 25
  May

  เปิดรับสมัครโครงการ DPU Coop Marketplace

  Website -> www.dpucoop.com Facebook Fanpage -> www.facebook.com/coopdpu LINE Group -> สหกรณ์เพื่อสมาชิก สมาชิกผู้สนใจสามารถ สมัครได้ที่ https://bit.ly/3oUdej2
 • 10
  May

  ต่ออายุ โครงการพักชำระหนี้เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยการต่ออายุโครงการพักชำระหนี้ให้อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 สมาชิกที่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ  โปรดแจ้งความจำนงค์และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารดังนี้– แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้ – แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน – ...
Load More