• การลงนามเป็นพันธมิตรกับ สอ.มรภ.สุราษฎร์ธานี จำกัด

  นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธาน และนายนุชา สถิตย์พงษ์ รองประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัดได้ร่วมลงนาม เป็นพันธมิตรกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ประธาน สอ.มรภ.สุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นตัวแทนลงนามและต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ สถานที่ทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าว (News)

 • 28
  Jun

  การลงนามเป็นพันธมิตรกับ สอ.มรภ.สุราษฎร์ธานี จำกัด

  นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธาน และนายนุชา สถิตย์พงษ์ รองประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัดได้ร่วมลงนาม เป็นพันธมิตรกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ประธาน สอ.มรภ.สุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นตัวแทนลงนามและต้อนรับ เมื่อวันที่ ...
 • 18
  Jun

  สหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

  นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมด้วยรองประธานศูนย์ฯ ,เลขานุการศูนย์ฯ มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางสาวสุภี วิหคไพบูลย์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด โดยมี คุณสงวน วิหคไพบูลย์ ...
 • 14
  Jun

  ประกาศเปิดให้บริการตามปกติ

  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดทำการของมหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด กำหนดเวลาให้บริการ ดังนี้ เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เปิดให้บริการตามปกติ) เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น. ***** ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ...
 • 1
  Jun

  ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนมิถุนายน 2564

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ วันที่ 1 – 13 มิถุนายน 2564 เปิดทำการ : วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลาทำการ ...
Load More