ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการอบรม “รีวิวให้ปัง สร้างรายได้ by TikTok”

Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ สร้างรายได้ ในหัวข้อ “รีวิวให้ปัง สร้างรายได้ by TikTok” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันอบรม : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567
เวลา : 13:00 – 16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://bit.ly/3VEgcbV (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
** สมาชิกที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับทำ Workshop ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย **

สิ่งที่จำเป็นต้องเตรียมมาในวันอบรม
1. โทรศัพท์มือถือที่่สามารถติดตั้ง Application TikTok ได้
2. อุปกรณ์สำหรับชาร์ตแบตโทรศัพท์
3. อีเมล (ควรจำรหัสผ่านเพื่อลงชื่อเข้าใช้งานอีเมลได้)
4. ขาตั้งโทรศัพท์ (ถ้ามี)

Share: