ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

104
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด  ชุดที่ 38  ,ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา,คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด  ชุดที่ 38 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ผู้ตรวจสอบกิจการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ที่ปรึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คณะกรรมการอำนวยการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คณะกรรมการฝ่าย คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Share: