ประกาศรับเลือกตั้ง 2563

206
0
Share:

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติประกาศให้สมาชิกผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดใบสมัครเลือกตั้ง

เอกสารประกาศรับสมัครเลือกตั้ง

เอกสารวิธีการเลือกตัั้ง

เอกสารแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง

Share: