ประกาศ : เวลาให้บริการสมาชิก เดือนมกราคม 2564

202
0
Share:

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า  (Covid-19) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอกำหนดช่วงเวลาให้บริการสมาชิก เดือนมกราคม 2564 ดังนี้

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์

เปิดให้บริการ เวลา 09.30 – 15.00 น.

หมายเหตุ : ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Share: