ประกาศเปลี่ยนแปลงวันทำงาน

1006
0
Share:

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันทำการชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19

เดือนมีนาคม

  • ปิดบริการ วันที่ 25-26 มีนาคม 2563
  • เปิดบริการ วันที่ 27, 30 – 31 มีนาคม 2563 (เวลา 10.00 – 15.00 น.)

เดือนเมษายน

  • เปิดบริการ วันที่ 1 – 3 เมษายน 2563 (เวลา 10.0 – 15.00 น.)
  • ปิดบริการ วันที่ 4 – 12 เมษายน 2563

**และจะเปิดทำการปกติตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Share: