โครงการ Up Skill for Member – การทำทาร์ตสับปะรดไต้หวัน

Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เข้าร่วมอบรมโครงการ Up Skill for Member – การทำทาร์ตสับปะรดไต้หวัน เพื่อเพิ่มทักษะการสร้างอาชีพให้กับสมาชิก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง จาก Le Cordon Bleu

รายละเอียดโครงการ Up Skill for Member of DPU Coop – การทำทาร์ตสับปะรดไต้หวัน
วิทยากร : อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง เชฟผู้เชี่ยวชาญจาก Le Cordon Bleu
วันที่อบรม : วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
เวลา : 16.30 – 19.30 น.
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการอาหาร (โรงอาหาร ชั้น 2)
ค่าอบรม : ท่านละ 100 บาท
*** สามารถชำระค่าอบรมได้ที่ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด หรือ
โอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : 152-201045-6
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ***
*** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน 2564 ***
*** รับเพียง 25 ท่านเท่านั้น ***
สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
https://bit.ly/31JaBWe

*** และเมื่อชำระค่าสมัครเข้าร่วมอบรมเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินพร้อมแนบสลิป ได้ที่ https://forms.gle/bM2iBHWACKH5PRY79 ***

Share: