ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

34
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์
➡️ ผู้สมัคร หมายเลข 1 : นายบุญเสริม ไกรสินธุ์
➡️ ผู้สมัคร หมายเลข 2 : พลตรีกฤษฏา หลิมจำรัส

Share: