สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ให้การต้อนรับประธานและคณะกรรมการจากสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

Share:

นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมด้วย ที่ปรึกษาและคณะกรรมการให้การต้อนรับ ประธานและคณะกรรมการจากสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564

Share: