ประกาศเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565

146
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอแจ้งประกาศเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลอัตรา 4.5 % และเงินเฉลี่ยคืนอัตรา 12 % รวมถึงข้อมูลงบการเงิน ,สมาชิกผู้ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตร, สมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการโสด

สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน และทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกให้ไว้กับทางสหกรณ์ฯ

***สมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี หรือชื่อ-นามสกุล สามารถแจ้งแก้ไขกับสหกรณ์ฯ ได้ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น

เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สมาชิกผู้ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตร คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการโสด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2565 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Share: