สหกรณ์ฯ มอบผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ให้แก่ศูนย์พักคอย DPU เขตหลักสี่

143
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด นำโดย คุณนุชา สถิตย์พงษ์ รองประธานสหกรณ์ฯ และ คุณประยุทธ์ ฤทธิเดช เลขานุการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ให้แก่ศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ จำนวน 100 ผืน เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

Share: