โครงการกู้ปันผลฉุกเฉิน ปี 2564

150
0
Share:

ประกาศให้กู้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2564 โดยไม่มีดอกเบี้ย

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก ที่มีความจำเป็นทางด้านการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด  เปิดให้สมาชิกที่มีความจำเป็นกู้เงิน
กู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2564 โดยไม่มีดอกเบี้ย  วงเงินที่สมาชิกสามารถกู้ได้ คือไม่เกิน 70 % ของเงินปันผลปี 2563 และสหกรณ์จะหักชำระหนี้คืนครั้งเดียว ในวันที่ได้รับเงินปันผล โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดการกู้ได้ที่
☎ เบอร์โทร 02-9547380, 095-7736843
📱 LINE ID : dpucoop
📧 E-mail : dpu.coop@dpu.ac.th
📥 คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มกู้ปันผลฉุกเฉินล่วงหน้า

Share: