สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ผ่านระบบออนไลน์

138
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม ในวันดังกล่าว กรุณาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการลงทะเบียนล่วงหน้าที่นี่ https://bit.ly/30y1aMJ
และสมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนได้ที่นี่ https://bit.ly/3xdyaFS
หมายเหตุ : สมาชิกสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ภายในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.

Share: