ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ประจำปี 2564

Share:

สหกรณ์ฯ ขอเรียนเชิญสมาชิก เข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2564
ภายใต้หัวข้อ “เราจะเคียงข้างคุณ เพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”
โดย อาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ (อ.อ้อย) ประธานสหกรณ์ฯ
นายประยุทธ์ ฤทธิเดช (อ.บอย) เลขานุการสหกรณ์ฯ
วันสัมมนา (ออนไลน์) : วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
สามารถเข้าร่วมและยืนยันตัวตนเพื่อร่วมสัมมนา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. เท่านั้น
*** ผู้เข้าร่วมสัมมนาและยืนยันตัวตนภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับเบี้ยสัมมนา ท่านละ 500 บาท ***
แจ้งความประสงเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/37hNEwm
(ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ – 12 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น. เท่านั้น)
หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทุกท่านจะได้ Link เข้าร่วมสัมมนาและคู่มือการเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางอีเมล (ภายใน 1 – 3 วัน)
***** เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน *****

Share: