ประกาศปิดทำการในช่วงหยุดพักผ่อน

141
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จะปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 9 มกราคม 2565 เนื่องจากเป็นช่วงหยุดพักผ่อนประจำปีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปิดให้บริการ : วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 9 มกราคม 2565
เปิดให้บริการตามปกติ : วันที่ 10 มกราคม 2565

Share: