ประกาศ : เวลาให้บริการสมาชิก เดือนกุมภาพันธ์ 2564

211
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด กำหนดช่วงเวลาให้บริการสมาชิก เป็นไปตามปกติ ดังนี้

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์

เปิดให้บริการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

Share: