สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

40
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

รายละเอียดการเลือกตั้ง
– ตำแหน่ง กรรมการ เลือกได้ 5 หมายเลข
– ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ เลือกได้ 1 หมายเลข

Share: