สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา

253
0
Share:

ผศ.ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมด้วยด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กองทุนอนุสรณ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์, กองทุนสนั่น- สัจจา เกตุทัต, และกองทุนจันทราทิพย์ โดยได้รับเกียรติ จากท่านอธิการบดี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ

Share: