ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมเลือกตั้งประธาน, กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

95
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมเลือกตั้งประธาน, กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ใน วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 – 1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยสหกรณ์จะเปิดลงทะเบียนและเลือกตั้งระหว่างเวลา 08.30 – 10.30 น. เท่านั้น

“ขอความร่วมมือสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย ตลอดการประชุม”

Share: