ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนกันยายน 2564

126
0
Share:

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ

เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30 – 16.30 น.

ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Share: