สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบเงินให้กองทุนและมูลนิธิของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

84
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด นำโดย อาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วยด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมมอบทุนการศึกษาในนามสมาชิกให้แก่มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 10,000 บาท
2. กองทุนอนุสรณ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์จำนวน 10,000 บาท
3. กองทุนสนั่น-สัจจา เกตุทัตจำนวน 10,000 บาท
4. กองทุนจันทราทิพย์ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่นักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป โดยได้รับเกียรติ จากท่านอธิการบดี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

Share: