สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบเงินให้กองทุนและมูลนิธิของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

150
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มอบเงินให้แก่กองทุนอนุสรณ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์, กองทุนสนั่น-สัจจา เกตุทัต, กองทุนจันทราทิพย์ และมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมี ประธานกรรมการ, เลขานุการและเหรัญญิก เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ในการมอบเงินให้แก่กองทุนและมูลนิธิดังกล่าว

Share: