มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19

247
0
Share:

 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19  สหกรณ์ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก โดยการพักชำระหนี้ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้ สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  สามารถยื่นคำขอพักชำระหนี้ได้ 

ภายในวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบคำขอพักชำระหนี้  

Share: