ขอเรียนเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

242
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด   ขอเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเลือกตั้งประธาน,กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการใน วันเสาร์ที่  12 ธันวาคม  2563 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมฯ (ลงทะเบียนเวลา 08.30-10.30 น. ) 

Share: