สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

93
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

รายละเอียดการเลือกตั้ง
  – ตำแหน่ง “ประธาน” เลือกได้ 1 หมายเลข
– ตำแหน่ง “กรรมการ” เลือกได้ 5 หมายเลข
– ตำแหน่ง “ผู้ตรวจสอบกิจการ” เลือกได้ 1 หมายเลข

Share: