การสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2566

Share:

การสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2566 นี้ เริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ซึ่งในปีนี้ ได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ มาให้ความรู้แก่สมาชิก ในหัวข้อ “สมดุลวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพการเงิน” ทำให้สมาชิกได้รับทราบ แนวทาง วิธีการ ในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมี ดร.ประยุทธ์ ฤทธิเดช เลขานุการ เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการตลอดการสัมมนาฯ

นอกจากนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ยังได้จัดให้มี Pop up Market เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้นำเสนอสินค้า และบริการในงานนี้ด้วย และทางสหกรณ์ฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพแก่สมาชิก ด้วยการจัดอบรมทักษะอาชีพ กับโครงการ Up Skill for Member ใน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Gadget Accessory Pouch กระเป๋าผลไม้ โดย ครูนก – คุณศุภรัตน์ อุทัยรัตน์ วิทยากรชำนาญการจากเทศบาลเมืองสมุทรปราการ และกิจกรรม Flower Ball ช่อดอกไม้ทรงกลม โดย อ.ป๊อก – ผศ.วิสุทธิ์ ตรีเงิน จากร้านไหมยาวี ได้รับความรู้และความสนุกสนานกันถ้วนหน้า

สำหรับสมาชิกที่ต้องการดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสัมมนา สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ➡️ 📥สมดุลวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพการเงิน


Share: