การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2566

Share:

บรรยากาศ การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

Share: