ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

43
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ใน วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 – 1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยสหกรณ์จะเปิดลงทะเบียนและเลือกตั้งระหว่างเวลา 08.30 – 10.30 น. เท่านั้น

Share: