ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39

38
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด  ชุดที่ 39  ,คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการฝ่าย และผู้ตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้
– คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด  ชุดที่ 39 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
– คณะกรรมการอำนวยการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
– คณะกรรมการฝ่าย คลิกเพื่อดาวน์โหลด
– ผู้ตรวจสอบกิจการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Share: